Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.dalchemy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Digital Alchemy s.r.o. se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno, IČ: 03751520 (viz. stránka Kontakt). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

 1. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.dalchemy.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek.

 1. Cena zboží, faktury

Prodávající je plátce DPH.

V souhrnu objednávky školení naleznete všechny ceny služeb v konečné výši.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. Forma a způsob platby
  a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
  b) Platba na dvě splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky. Na druhou část platby vám bude vystaven druhý doklad, NEjedná se o opakovanou automatickou platbu.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem

5. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 1. Dodací podmínky

Maximálně do dvou pracovních dnů po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce. V členské sekci jsou pak k dispozici vzdělávací videa a další výukové materiály k zakoupenému programu.

 1. Záruka vrácení peněz, reklamační řád

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 60 dnů od objednávky. Pokud byste do šedesáti dnů od objednávky nebyli s naším školením spokojeni, vrátíme vám peníze zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek. Vzhledem k tomu, že kurzy jsou poskytovány jako elektronická služba přes internet, není třeba zboží žádným způsobem vracet. V případě, že nejste se zakoupeným kurzem spokojeni, stačí napsat v 60denní lhůtě na email info@digital-alchemy.cz žádost o vrácení peněz. V žádosti musí být uvedeno číslo vašeho bankovního účtu, na který chcete kurzovné zaslat. Ohledně průběhu vyřízení vrácení peněz (reklamace) vás budeme kontaktovat e-mailem. Kurzovné bude vráceno ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti/reklamace.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 60 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: info@digital-alchemy.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu včetně DPH. Částka bude vrácena nejpozději do 10 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu případně k dalším bonusům z programu.

 1. Ochrana osobních údajů

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na stránce ochrana osobních údajů

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.